Elementy dzieła muzycznego

Dzieło muzyczne to kompletna kompozycja lub utwór muzyczny stworzony przez kompozytora. Jest to twór artystyczny, który może być wykonany na żywo przez muzyków lub...

Kompozytorzy: Wolfgang Amadeusz Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart był austriackim muzykiem, kompozytorem i pianistą uważanym za jednego z największych geniuszy w historii muzyki. Urodził się 27 stycznia 1756 roku...

Folklor: Polskie tańce ludowe

Folklor to zbiór tradycyjnych wierzeń, opowieści, zwyczajów, pieśni, tańców, rytuałów i innych wytworów kultury ludowej przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jest on integralną częścią...

Epoki w muzyce

Muzyka rozwijała się przez wieki. Zmieniała się poprzez te lata. Kompozytorzy dostarczali nowych styli i form muzycznych, powstawały nowe instrumenty muzyczne, rozwinęło się wiele...