Wariacje to forma muzyczna polegająca na wprowadzeniu zmian głównej melodii utworu. Zmianie mogą ulec podstawowe elementy głównej melodii: rytm, melodia, tempo…

Schemat wariacji: