Rondo to forma muzyczna, która składa się ze stale powtarzającego się refrenu (symbol A) oraz ze zwrotek zwanych kupletami (kolejne litery alfabetu B, C, D, …..) Schemat ronda przedstawia się następująco:

 

 

Przykład ronda muzycznego tutaj