Filharmonia to jedna z najważniejszych powstałych instytucji kulturalnych przeznaczona głównie do wykonywania i słuchania muzyki poważnej. Organizuje się w niej liczne koncerty, festiwale i konkursy muzyczne. Najczęściej jest to gmach w którym odbywają się koncerty, których repertuar wymaga zaangażowania dużego składu muzyków. W Polsce istnieje 28 filharmonii z Filharmonią Narodową w Warszawie.