Melodia - to ciąg dźwięków, które następują po sobie, mają zróżnicowane wartości rytmiczne, tworząc pewną całość muzyczną. To element najbardziej charakterystyczny dla dzieła muzycznego. Często melodia nazywana jest również tematem muzycznym. Melodia to element dzieła muzycznego ściśle związany z akompaniamentem.

Akompaniament to inaczej towarzyszenie innych instrumentów.

 

W poniższych przykładach muzycznych możemy usłyszeć samą melodię jak również melodię z akompaniamentem.