Zaloguj

Logowanie do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

GRUPA DOCELOWA

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, inni zainteresowani.

 

OPIS SZKOLENIA

Udział dzieci w zajęciach, gdzie wykorzystane będą instrumenty muzyczne są nieocenionym przeżyciem artystycznym. Podczas zajęć muzycznych na których prowadzona jest nauka gry na instrumentach kształtuje się u dzieci percepcja muzyczna, jak również ogólno rozumiana wrażliwość. Dzwonki chromatyczne są instrumentem, na którym najszybciej osiągnąć sukces dydaktyczny, więc efekt nauki zostanie szybko osiągnięty.

Szkolenie składa się z trzech części i będzie trwać ok. 240 minut w tym dwie dwudziesto minutowe przerwy. W pierwszej kolejności omawiane będą grupy instrumentów, budowa dzwonków chromatycznych oraz technika gry. Część druga będzie praktycznym ćwiczeniem metod wprowadzania melodii podczas zajęć muzycznych. W części trzeciej analizowane będą zagadnienia teoretyczne dotyczące realizowania zapisu nutowego.

Szkolenie kierowane jest głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli muzyki, nauczycieli świetlicy oraz innych zainteresowanych i odbywać się będzie w Państwa placówce.

Zapewniamy instrumenty muzyczne (na czas trwania szkolenia) oraz wszystkie materiały dydaktyczne potrzebne do zrealizowania założeń szkolenia.

 

PRZEBIEG SZKOLENIA

Część I

 • Grupy instrumentów muzycznych,
 • Budowa dzwonków chromatycznych,
 • Nazwy dźwięków na dzwonkach,
 • Rozbieżność zapisu nutowego z rzeczywistym brzmieniem instrumentu,
 • Elementy techniki gry.

 

Część II

 • Prezentacja utworu w całości,
 • Zapis literowy melodii,
 • Wskazanie zakresu dźwięków melodii,
 • Wyszczególnienie, jakie dźwięki wchodzą w skład melodii,
 • Praktyczna nauka gry fragmentami (filmy ilustrujące poszczególne etapy nauki),
 • Wykonanie utworu w całości.

 

Część III

 • Pięciolinia i klucze,
 • Metrum i takty,
 • Miary w takcie,
 • Tataizacja,
 • Ćwiczenia rytmiczne,
 • Ćwiczenia rytmiczno – melodyczne.

 

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szkolenie prowadzone będzie w Państwa placówce przez specjalistę z zakresu metodyki nauczania gry na instrumentach. Podczas szkolenia wyświetlana będzie prezentacja multimedialna wymagająca aktywnego udziału osób uczestniczących w szkoleniu. Uczestnicy będą pracować indywidualnie, jak również w grupie. Wszyscy uczestnicy szkolenia na czas jego trwania będą mieli udostępnione instrumenty wraz z materiałami szkoleniowymi.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • Prezentacja multimedialna,
 • Zapis literowy melodii,
 • Zapis nutowy melodii,
 • Zapis nutowy ćwiczeń rytmicznych
 • Zapis ćwiczeń rytmiczno – melodycznych,
 • Filmy instruktażowe.

Dzwonki

Flet prosty

Flażolet

Keyboard